گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آروین صالحی درمنکی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آروین صالحی درمنکی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ شماره: ۲۶۲/۸۳۷۲۰ هنرجوی گرامی جناب آقای آروین صالحی درمنکی بدین‌وسیله موفقیت شما […]

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آروین صالحی درمنکی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شماره: ۳۷۴۸/۸۶۴۶۴۵۳ هنرجوی گرامی سرکار خانم آوا یعقوبی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کمیل حدیدی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کمیل حدیدی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کمیل حدیدی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ شماره: ۳۷۴۸/۸۶۵۴۳ هنرجوی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کمیل حدیدی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا