نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کنسرت نیما فریدونی و امیر زندی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۸۵

کنسرت نیما فریدونی و امیر زندی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۸۵

تمبک: سعید جلالیان

تار: نیما فریدونی

آواز امیر زندی

سنتور: حسین قاسم‌زاده

نی: مجید رهنما

کنسرت نیما فریدونی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1385 بخش2

کنسرت سالن فردوسی دانشگاه تهران – 1385خورشیدی- نیما فریدونی بخش 2

کنسرت سالن فردوسی دانشگاه تهران نیما فریدونی بخش 3

کنسرت نیما فریدونی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1385 بخش3

کنسرت نیما فریدونی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1385 بخش1