نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

انواع کوک تار

انواع کوک تار

مهران مدنی نوازنده تار ساکن ایالات متحده آمریکا، پیشنهاد داد که ویدیوهایی درباره انواع کوک تار ضبط نمایم و جهت انجام این کار به عنوان پشتیبان مالی پیش‌قدم شد.

رویای چندین ساله‌ من برای انجام این کار جان گرفت و امروز نخستین ویدیو در این رابطه تولید شد.

کوک‌های مختلف اگر چه راه را برای نوازندگان کمی سخت می‌کند و همواره در بررسی سازها تنوع کوک یک نکته منفی در آموزش در نظر گرفته می‌شود اما در تار و سه‌تار به تنوع رنگ و لحجه بسیار کمک می‌کند چرا که این دو ساز بسیار واخوان‌محور هستند.

این برگه با معرفی و تولید هر ویديو به روزرسانی خواهد شد و لیست کوک‌ها در این جا اضافه خواهد شد.

کوک به زبان فارسی از چپ به راست و به زبان انگلیسی از راست به چپ در تار از سیم پایین به بالا در نظر گرفته شده‌است.

پیش‌بینی من، انجام این کار در مدت زمان دو سال و تهیه بیش از یک‌صد ویدیو خواهد بود.

نیما فریدونی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی

تهران

کوک شماره ۱: دو دو سل سل دو دو C4 C4 G3 G3 C4 C3

کوک شماره ۲: دو دو سل سل ر ر C4 C4 G3 G3 D4 D3

کوک شماره ۳: دو دو فا فا دو دو C4 C4 F3 F3 C4 C3

کوک شماره ۴: دو دو سل سل دو فا C4 C4 G3 G3 C4 F3

کوک شماره ۵: دو دو سل سل لا ر C4 C4 G3 G3 A3 D3

کوک شماره ۶: دو دو فا فا سل دو C4 C4 F3 F3 G3 C3

کوک شماره ۷: دو دو فا فا می‌بمل می‌بمل C4 C4 F3 F3 Eb4 Eb3

کوک شماره ۸: دو دو سل سل سل فا C4 C4 G3 G3 G3 F3

کوک شماره ۹: دو دو سل سل فا ر C4 C4 G3 G3 F3 D3

کوک شماره ۱۰: دو دو فا فا می‌بمل دو C4 C4 F3 F3 Eb3 C3

کوک شماره ۱۱: دو دو سل سل فا می‌کرن C4 C4 G3 G3 F3 Ep3

کوک شماره ۱۲: دو دو سل سل سی‌بمل فا C4 C4 G3 G3 Bb3 F3

کوک شماره ۱۳: دو دو سل سل سی می C4 C4 G3 G3 B3 E3

کوک شماره ۱۴: دو دو سل سل سل ر C4 C4 G3 G3 G3 D3

کوک شماره ۱۵: دو دو فا فا لاکرن دو C4 C4 F3 F3 Ap3 C3

کوک شماره ۱۶: دو دو فا فا سی‌بمل سی‌بمل C4 C4 F3 F3 Bb3 Bb2

کوک شماره ۱۷: دو دو سل سل دو می‌کرن C4 C4 G3 G3 C4 Ep3

کوک شماره ۱۸: دو دو فا فا لا ر C4 C4 F3 F3 A3 D3

کوک شماره ۱۹: دو دو سل سل لاکرن می‌کرن C4 C4 G3 G3 Ap3 Ep3

کوک شماره ۲۰: دو دو فا فا می‌بمل رکرن C4 C4 F3 F3 Eb3 Dp3

کوک شماره ۲۱: دو دو فا فا سل می‌کرن C4 C4 F3 F3 G3 Ep3

کوک شماره ۲۲: دو دو سل سل سی‌کرن می‌کرن C4 C4 G3 G3 Bp3 Ep3

کوک شماره ۲۳: دو دو فا فا می‌کرن رکرن C4 C4 F3 F3 Ep3 Dp3

کوک شماره ۲۴: دو دو سل سل لا فاسری C4 C4 G3 G3 A3 Fsori3