بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بازدید: 65

فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

بازدید: 51

کوشا میرزایی بداهه نوازی دستگاه چهارگاه سه‌تار

بازدید: 122