سپهر سراییان مدرس هارمونیکا سازدهنی

سپهر سراییان مدرس هارمونیکا سازدهنی

تحصیلات : دانشجوی مهندسی صنایع متولد سال 1373 شهر تهران از سال 91 نوازندگی سازدهنی را نزد استاد ” رضا […]

سپهر سراییان مدرس هارمونیکا سازدهنی بیشتر بخوانید »