نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی بیات راجه سه‌تار و آواز کوشا میرزایی

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی بیات راجه سه‌تار و آواز کوشا میرزایی

تصویر نقاشی: استاد حسین بهزاد

شعر: استاد هوشنگ ابتهاج

ضبط صدا: فراز تلالو

بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی بیات راجه سه‌تار و آواز کوشا میرزایی


بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی بیات راجه سه‌تار و آواز کوشا میرزایی