آموزش الگوى تمرینى در گام لامینور گیتار فرزین نیازخانى

بازدید: 121

بداهه‌نوازی در می‌مینور فرزین نیازخانی مدرس گیتار

بازدید: 53 فیلم اجرای بداهه‌نوازی در می مینور فرزین نیازخانی مدرس گیتار آموزشگاه موسیقی فریدونی