فیلم اجراهای هنرجویان تار و سه تار میترا ابراهیمی . آموزشگاه موسیقی فریدونی

میترا ابراهیمی . استاد تار و سه تار . آموزشگاه موسیقی فریدونی


صدرا شهسواری . بچه های ایران . هنرجوی ابتدایی سه تار میترا ابراهیمی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


شهرآشوب پانیذ جهانی هنرجوی ابتدایی سه تار میترا ابراهیمی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر95.mp4


درآمد دشتی . آوا منصوری . تار . هنرجوی میترا ابراهیمی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


صدرا شهسواری . درس ۲۵ هنرستان . هنرجوی ابتدایی سه تار میترا ابراهیمی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4


آوا منصوری محلی سه تار هنرجوی ابتدایی میترا ابراهیمی آموزشگاه موسیقی فریدونی تیر ۹۵.mp4


آوا منصوری رباعی تار هنرجوی ابتدایی میترا ابراهیمی آموزشگاه موسیقی فریدونی مرداد ۹۵.mp4


آوا منصوری سلطان قلبها تار هنرجوی ابتدایی میترا ابراهیمی آموزشگاه موسیقی فریدونی مرداد ۹۵.mp4


گلنار داریوش رفیعی . تار آوا منصوری هنرجوی میترا ابراهیمی آموزشگاه موسیقی فریدونی . .mp4


آوا منصوری محله سنگتراشون هنرجوی ابتدایی سه تار میترا ابراهیمی آموزشگاه فریدونی تیر۹۵.mp4


درنه جان|بیات اصفهان | آوا منصوری|هنرجوی ابتدایی تار میترا ابراهیمی|آموزشگاه فریدونی|مهر94


نرگس مست . آوا منصوری . هنرجوی ابتدایی تار میترا ابراهیمی . آموزشگاه موسیقی فریدونی.mov


ترک دیار . آوا منصوری . هنرجوی تار ابتدایی میترا ابراهیمی . آموزشگاه موسیقی فریدونی - 1.mov

فیلم اجراهای امیر زارعی هنرجوی سه تار غیر حضوری نیما فریدونی از استرالیا

تا بهار دلنشین روح الله خالقی امیر حسین زارعی هنرجوی غیرحضوری سه تار نیما فریدونی از استرالیا


تا بهار دلنشین . سه تار . امیر زارعی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی از استرالیا ۲.mp4


درآمد شور امیر حسین زارعی هنرجوی غیرحضوری سه تار نیما فریدونی از استرالیا


عقرب زلف کجت امیر حسین زارعی هنرجوی غیرحضوری سه تار نیما فریدونی از استرالیا

امیر عباس صفری ؛ نوازنده ی تار و سه تار ؛ فیلم اجراها

در این صفحه فیلم اجراهای تار امیر عباس صفری به تدریج قرار خواهد گرفت.


چند مضراب پنجگاه ساخته استاد مشکاتیان . امیر عباس صفری تار


چهارمضراب ابوعطا . ابوالحسن صبا . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک.mp4


چهارمضراب بیداد استاد غلامحسین بیگجه خانی تار امیرعباس صفری بندیر محمدرضا ریٔیسی .mp4


قطعه بیات شیراز تار روایت استاد بیگجه خانی امیرعباس صفری ییلاق شورمست مازندران.mp4


به مناسبت زادروز استاد علیزاده ضربی مخالف سه گاه ساخته استادحسین علیزاده تار امیرعباس صفری تمبک ساما


در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . چهارمضراب مخالف سه گاه.mov


در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف .امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . ضربی شور و دشتی.mov


قطعه برگ و باد ساخته استاد ساکت . امیرعباس صفری تار.mov


امیرعباس صفری ، سه تار، ضربی بیات ترک قاسمی ، شکسته از امیرعباس صفری.


امیر عباس صفری . قطعه ای در چهارگاه . شادباش نوروزی سال ۱۳۹۶ . اجرا در کنار گنبد سلطانیه.mp4


ضربی شور شهنواز تار ایران استاد شهناز . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک.


امیرعباس صفری ، سه تار، ضربی بیات ترک قاسمی ، شکسته از امیرعباس صفری.


رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان2 . سه تار امیرعباس صفری.mov


رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان . سه تار امیرعباس صفری.mov


امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v


شورانگیز حسین علیزاده امیر عباس صفری تار


ضربی دشتی به بهانه چهارمین سالگرد شهنواز تار ایران استاد شهناز . امیر عباس صفری تار.mp4


امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز


یادی از مکتب تار تبریز استاد غلامحسین بیگجه خانی . تار امیر عباس صفری . دایره محمد رضا رییسی.mp4


امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب شور استاد شهناز . محمد انوری شاد.mp4


افسوس . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه .mp4


شادی . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه.mp4


افسوس . استاد کیوان ساکت . تار امیر عباس صفری . پیانو سارا زاویه .mp4


رنگ دشتی . تار امیر عباس صفری . دایره محمد رضا رییسی.mp4


چهارمضراب ابوعطا حسین علیزاده . تار عباس صفری تنبک سامان حسین زاده.mp4


شورانگیز حسین علیزاده امیر عباس صفری تار


امیر عباس صفری . تار . چهار مضراب بیات ترک استاد شهناز . محمد انوری شاد.m4v


به یاد قلندر تار ایران محمدرضا لطفی . امیر عباس صفری تار . محمد انوری شاد تنبک.mov


قطعه بیات شیراز تار روایت استاد بیگجه خانی امیرعباس صفری ییلاق شورمست مازندران.mp4


در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف .امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . ضربی شور و دشتی.mov


در یاد و سوگ استاد فرهنگ شریف . امیرعباس صفری تار و محمد انوری شاد تنبک . چهارمضراب مخالف سه گاه.mov


امیرعباس صفری ، چهارمضراب دشتی استادشهناز،آبان 1394.mp4


بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی | تار امیرعباس صفری


به یاد قلندر تار ایران محمدرضا لطفی . امیر عباس صفری تار . محمد انوری شاد تنبک.mov


رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان2 . سه تار امیرعباس صفری.mov


رنگ ماهور ساخته استاد درویش خان . سه تار امیرعباس صفری.mov


بداهه نوازی در ابوعطا حجاز به شیوه استاد لطفی . تار امیرعباس صفری.mov


قطعه برگ و باد ساخته استاد ساکت . امیرعباس صفری تار.mov


فیلم اجراهای عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی


سه گدار|بیات اصفهان|عطیه رمضانی|هنرجوی دوره ابتدایی تار نیما فریدونی|شهریور1394


موسم گل . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4


رنگ فیروزه عطیه رمضانی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی از طریق تلگرام.mp4


تصنیف به شب وصلت درویش خان . عطیه رمضانی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تار.mp4


ما را همه شب نمی برد خواب . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4


آنکه هلاک علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی هنرجوی تار نیما فریدونی


درنه جان،عطیه رمضانی،هنرجوی دوره ابتدایی تارنیمافریدونی،بهمن1394.mp4


تصنیف الا ای پیر فرزانه پریسا . عطیه رمضانی . هنرجوی غیر حضوری تار نیما فریدونی.mov


رفتم در میخانه حبیبم علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی .mov


سپیده محمدرضا لطفی . تار عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی.mp4


تصنیف ز من نگارم درویش خان . عطیه رمضانی هنرجوی غیرحضوری نیما فریدونی تار.mp4


در بهار امید امیر جاهد . عطیه رمضانی هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


عقرب زلف کجت . علی اکبر شیدا . عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین تار نیما فریدونی .mov


شاه من ماه من مرتضی خان نی داوود . عطیه رمضانی . هنرجوی تار نیما فریدونی.mp4


تصنیف ماه غلام علی اکبر شیدا عطیه رمضانی هنرجوی تار آنلاین نیما فریدونی.mp4


تصنیف بیات شیراز آذری . عطیه رمضانی . هنرجوی آنلاین نیما فریدونی تار.mp4


عطیه رمضانی هنرجوی دوره ی ابتدایی تار مرغ سحر آموزشگاه موسیقی فریدونی اسفند 1393

فروش دی وی دی تصویری آموزش تار ، سه تار ، کمانچه ، ویلن ، دف . ارسال به سراسر دنیا

پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان


پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

آموزش درست و دقیق از وظایف اصلی مدرسین موسیقی می باشد. ما اعتقاد داریم که آموزش در هر زمینه ای باید رایگان و تحت حمایت دولت ها باشد. تا عدالت آموزشی برای همه برقرار گردد.

با توجه به عدم حمایت های دولتی از آموزش صحیح موسیقی در ایران بر آن شدم تا از بودجه ی محدود آموزشگاه موسیقی فریدونی برای ایجاد ویدیوهای آموزشی با کیفیت بسیار بالا و دقیق با کمک همکاران خود به ویژه ایمان ملکی هزینه نمایم.
این ویدیوها با سرعت بسیار پایین تولید می شوند. تیم ما برای تولید هر درس حدود ۵ ساعت زمان مصرف می کند. معمولا هر دو روز یک بار یک درس آماده می شود. ما این پروژه را یک پروژه ی ملی می دانیم. در این راه دوستان بسیاری به ما کمک می رسانند و از ما حمایت می کنند . راههای حمایت از ما در زیر معرفی شده است.
شما نیز می توانید از این پروژه ی ملی حمایت کنید. با سفارش درس یا قطعه مورد نظر خود و پرداخت بخشی از هزینه ها در تولید این ویدیوها سهیم باشید. مابقی هزینه ها توسط آموزشگاه موسیقی فریدونی پرداخت می گردد. ویدیوی تولید شده با ذکر نام شما به عنوان حمایت کننده به طور رایگان در اختیار علاقمندان آموزش موسیقی قرار خواهد گرفت .
این کار در جهت اعتلای موسیقی ایران زمین و معرفی آن به سراسر جهان صورت خواهد پذیرفت. 

نیما فریدونی . دی ۱۳۹۵

جهت حمایت از آموزشهای رایگان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این دی وی دی ها را تهیه فرمایید :
تلفن :‌ ۰۰۹۸۲۱۲۲۳۳۳۴۲۵
تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


خرید آنلاین دی وی دی ها از لینک های زیر امکانپذیر شده است : 

 


مجموعه ی آموزشی ویدیویی سه تار . مدرس نیما فریدونی

کدسه تار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
33فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . سه تار20000
36فیلم بنیادهای نوازندگی . تئوری موسیقی . بداهه نوازی20000
44فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار20000
30فیلم آموزش سه تار جلد۱ و بخشی از جلد ۲ و ۴ . جلال ذوالفنون . سه تار . ۳ دی وی دی60000
32فیلم تکنیک های  سه تار . آموزش کوک20000
47فیلم بخشی از قافله سالار و عشق داند . محمد رضا لطفی . موسیقی جهان . سه تار20000
70فیلم بخشی از ردیف استاد عبدالله دوامی . جواب آواز . شور . ابوعطا . افشاری .سه تار20000
12فیلم بخشی از دستور ابتدایی . متوسطه . ده قطعه ۱و ۲ . تصانیف . حسین علیزاده . سه تار20000
59فیلم دستگاه ماهور ردیف میرزاعبدالله .سه تار20000
16فیلم دستگاه نوا و همایون ردیف میرزاعبدالله .سه تار20000
19فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار20000
84فیلم چهارمضراب و پایه های آن . صبا . درویش خان . فرهنگ شریف . مشکاتیان . سه تار20000
43فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲  . روح الله خالقی . سه تار20000
89فیلم بخشی از کتاب جان مریم . پیک سحری . روحوضی . چند آهنگ . سه تار20000
25فیلم بخشی از همساز . تار و سه تار20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی تار . مدرس نیما فریدونی

کدتار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
34فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . تار . ۲ دی وی دی40000
36فیلم بنیادهای نوازندگی . تئوری موسیقی . بداهه نوازی20000
44فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار20000
31فیلم آموزش سه تار . جلد ۱ .  جلال ذوالفنون . تار . ۳ دی وی دی60000
85فیلم تکنیک های تار . آموزش کوک20000
48فیلم بخشی از قافله سالار و عشق داند . محمد رضا لطفی . موسیقی جهان . تار20000
23فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . دستگاه ماهور . تار20000
80فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی شور . ابوعطا . افشاری و سه گاه . تار20000
13فیلم بخشی از دستور ابتدایی . حسین علیزاده .تار20000
18فیلم  بخشی از دستور متوسطه حسین علیزاده . تار20000
15فیلم  بخشی از ده قطعه ها و  تصانیف حسین علیزاده . تار20000
56فیلم ردیف میرزاعبدالله . دستگاه ماهور. تار40000
20فیلم ردیف میرزاعبدالله . بخشی از شور و بیات اصفهان و راست پنجگاه و نوا . تار20000
82فیلم چهارمضراب و پایه های آن . تار20000
26فیلم آثاری از جلیل شهناز . درویش خان . فرهنگ شریف . پرویز مشکاتیان . تار20000
19فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار20000
10فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲ . روح الله خالقی . تار20000
24فیلم بخشی از هنرستان ۳ . ردیف مقدماتی . موسی معروفی . تار20000
17فیلم بخشی از کتاب جان مریم و پیک سحری . روحوضی و چند آهنگ . تار20000
25فیلم بخشی از همساز . تار و سه تار20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی کمانچه . مدرس ایمان ملکی

کدکمانچه . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
73آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۱ . روح الله خالقی 20000
96آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۲.‌ روح الله خالقی  20000
22فیلم آموزش کمانچه . بخشی از کتاب هنرستان جلد ۳ . روح الله خالقی20000
29فیلم آموزش کمانچه . بخشی از ردیف استاد ابوالحسن صبا . جلد اول20000
58گلچین آهنگ ها  . کمانچه20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی ویلن . مدرس ایمان ملکی

کدویلن . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
28کتاب هنرستان ویلن . جلد ۱ و ۲ . روح الله خالقی20000
27 کتاب هنرستان ویلن . جلد ۳ . روح الله خالقی20000
38ردیف ابوالحسن صبا . جلد ۱ . ۲ دی وی دی40000
11گلچین آهنگ ها . ویلن20000
94تکنیک های آرشه کشی 20000
14کتاب لویلن جلد ۱20000
21فیلم کتاب لویلن جلد ۲20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی دف . مدرس ایمان ملکی

کددف . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
42آموزش دف | کتاب شیوه دف نوازی | ایمان ملکی . ۲ دی وی دی40000لیست دی وی دی های ایمان ملکی و نیما فریدونی