کتاب ریتم‌های فلامنکو علی دهقانپور

کتاب ریتم‌های فلامنکو علی دهقانپور

کتاب ریتم‌های فلامنکو علی دهقانپور انتشارات پنج‌خطریتم های فلامنکوریتم مرسومریتم فلامنکوبولریاسسگریاسپتنراسکوپاسالیداریتمکانته2ریتمکانته 3کمپاس 4 ضربی در کسر میزانکمپاس 3 ضربی در […]

کتاب ریتم‌های فلامنکو علی دهقانپور بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا