شهریه ی آموزشگاه موسیقی

شرایط ثبت نام هنرجویان و آیین‌نامه‌ی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

  • مدیر 
بازدید: 969 آغاز ثبت نام سه‌ماهه‌ی زمستان ۱۳۹۷ مهلت ثبت نام :‌ ۲۳ آذرشهریه :‌۶۶۰.۰۰۰ توماندر صورت ثبت نام تا ۱۰ آذر۵۷۶.۰۰۰ تومانتعطیلات پاییزه: ۲۴… مطالعه بیشترشرایط ثبت نام هنرجویان و آیین‌نامه‌ی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی »