کنسرت گروه نوبهار خرداد ۱۳۷۹ تالار رودکی نیما فریدونی بهاره فیاضی داود فیاضی

کنسرت گروه نوبهار خرداد ۱۳۷۹ تالار رودکی نیما فریدونی بهاره فیاضی داود فیاضی

فیلم کنسرت گروه نوبهار خرداد ۱۳۷۹ تالار رودکی نیما فریدونی بهاره فیاضی داود فیاضی مقداد شاه‌حسینی و عادل تاجیک گروه […]

کنسرت گروه نوبهار خرداد ۱۳۷۹ تالار رودکی نیما فریدونی بهاره فیاضی داود فیاضی بیشتر بخوانید »