نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه‌تار امیر عباس صفری

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه‌تار امیر عباس صفری

فیلم اجرای چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ آذری تار امیرعباس صفری

رنگ آذری تار امیرعباس صفری

فیلم اجرای رنگ آذری تار امیرعباس صفری

رنگ آذری تار امیرعباس صفری.mp4