نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

هدی الله‌وردی مدرس گیتار کلاسیک و ارف کودکان

هدی الله‌وردی مدرس گیتار کلاسیک و ارف کودکان

از ۱۵ سالگی نوازندگی رو شروع کرد.
اساتیدش خانم نرگس اکبری، خانم نازیلا صالحی، آقای سیمون آیوازیان، آقای ایمان دارلشفایی و آقای فرهاد اسعدیان بوده اند.
کارشناسی مدیریت فرهنگی هنری و کارشناسی نوازندگی
دارای مدرک موسیقی کودکان
سابقه تدریس در ۲ آموزشگاه تهران


Hello از Lionel Richie هدی الله‌وردی مدرس گیتار

Hello از Lionel Richie هدی الله‌وردی مدرس گیتار


یک روز نوامبر از leo brower هدی الله‌وردی مدرس گیتار کلاسیک

یک روز نوامبر از leo brower هدی الله‌وردی مدرس گیتار کلاسیک

هدی الله‌وردی مدرس موسیقی کودک (ارف)


هدی الله‌وردی مدرس موسیقی کودک (ارف)