سعيده بزرگ‌منش مدرس آواز ردیف ایرانی و تصنیف

سعيده بزرگ‌منش مدرس آواز ردیف ایرانی و تصنیف

سعيده بزرگ منشمتولد شيراز ۲۴ مهر ۱۳۵۳فوق ليسانس معماريمدرس تصنيف و رديف آوازي ايرانيپرورش بانوان در عرصه آواز و تشكيل بزرگترين انجمن بانوان خواننده آواز ايراني در استان فارسشروع فعاليت هنري با ساز سنتور از سال ٧٢هنر اموخته آواز نزد اساتيد برتر ايرانفعاليتها و عناوين:شركت در چند دوره جشنواره موسيقي فارس و كسب مقامهاي اول …

سعيده بزرگ‌منش مدرس آواز ردیف ایرانی و تصنیف ادامه »