گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شماره: ۳۷۴۸/۸۶۴۶۴۵۳ هنرجوی گرامی سرکار خانم آوا یعقوبی بدین‌وسیله موفقیت شما را […]

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »