نوشته شده در 2 دیدگاه

سوسن راد مدرس ویولنسل

سوسن راد مدرس ویولنسل

کاردانی نوازندگی ویولنسل

کارشناسی آهنگسازی

مدرس ویولنسل

سابقه دوازده سال کار حرفه‌ای

تدریس در آموزشگاه موسیقی شهرآهنگ

تدریس در آموزشگاه موسیقی سه‌چهار

تدریس در آموزشگاه موسیقی میراث