ساز تار بهنام عبدلی همراه با جعبه‌ی یونولیتی

6,004,000 تومان

توضیحات

این تار به همراه این جعبه‌ی یونولیتی می‌باشد:

جعبه هاردکیس یونولیتی تار

 

در زیر می توانید صدای این تار را بشنوید :

درس ۷۵ وای مو آهنگ محلی تربت جام کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی

درس ۷۴ زهرا جان آهنگ محلی گرگان کتاب هنرستان ۱ روح الله خالقی نیما فریدونی تار.mp4

بختیاری دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4

اوج دستگاه همایون ردیف عبدالله دوامی نیما فریدونی تار.mp4

رویای هستی حسینعلی ملاح غلامحسین بنان نواب صفا بیات اصفهان دو نیما فریدونی تار


رنگ سه‌گاه می‌کرن علی‌اکبر شهنازی نیما فریدونی تار.mp4


حاجی‌حسنی آواز بیات ترک ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4


بسته‌نگار آواز بیات ترک ردیف میرزاعبدالله نیما فریدونی تار.mp4


⁨رنگ نستاری دستگاه نوا ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار⁩.mp4


طاقتم ده (ساغر شکسته) همایون خرم رحیم معینی کرمانشاهی مرضیه نیما فریدونی تار


چهارمضراب دشتی سل فرهنگ شریف نیما فریدونی تار.mp4


⁨درآمد دوم دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله روایت نورعلی برومند نیما فریدونی تار⁩.mp4


درآمد اول دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله روایت نورعلی برومند نیما فریدونی تار.mp4


تو بیو آهنگ محلی بختیاری نیما فریدونی تار.mp4


عزیز جون آهنگ محلی مازندران بیات اصفهان نیما فریدونی تار.mp4


گریلی دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله نیما فریدونی تار.mp4


پیش درآمد شور جلیل شهناز نیما فریدونی تار.mp4


درآمد ابوعطا گزیده ی ردیف موسیقی ملی ایران کیوان ساکت نیما فریدونی تار.mp4