نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌نامه پایان‌دوره تمبک و پیانو و مربی‌گری سیده منور برادران قوامی

گواهی‌نامه پایان‌دوره تمبک و پیانو و مربی‌گری سیده منور برادران قوامی

به نام خداوند جان و خرد
۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شماره : ۲۷۲۳/۹۹۷۱
گواهینامه‌‌ی صلاحیت تدریس بدینوسیله گواهی میشود سرکار خانم سیده منور برادران قوامی دارنده کد ملی ۲۵۹۳۴۳۶۶۹۷  صادره از  رشت متولد  ۱۳۶۱ دوره‌ی مربیگری کتاب آموزش تمبک حسین تهرانی را در این آموزشگاه گذرانده‌اند و دارای صلاحیت تدریس در این زمینه می‌باشند. 
ایمان ملکینیما فریدونی
گواهی‌نامه پایان‌دوره تمبک و پیانو و مربی‌گری سیده منور برادران قوامی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سیده منور برادران قوامی هنرجوی پیانوالهه نقوی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۵

هنرجوی گرامی سرکار خانم سیده منور برادران قوامی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: توانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: توانایی کوک ساز: سونوریته:
نوانس: دقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول و دوم مایکل آرون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیالهه نقوینیما فریدونی
گواهینامه‌ مربی‌گری تمبک کودکان سیده منور برادران قوامی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨
گواهی‌نامه پایان‌دوره ابتدایی ساز تنبک سیده منور برادران قوامی هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌نامه پایان‌دوره ممتاز امید غفاری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌نامه پایان‌دوره ممتاز امید غفاری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
گواهی‌نامه پایان‌دوره ممتاز امید غفاری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ممتاز امید غفاری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی
نامه به امید غفاری برای پایان دوره‌ی ممتاز سه‌تار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

شماره: ۲۲۳/۲۳۴۳۸

۱۶ خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی، امید که آن زمان نوجوانی ۱۲ ساله بود به همراه پدر برای مشق ساز به دیدار من آمد. پشتکارش از همان روزهای آغازین بارز بود. مرا به یاد داوود نیک‌نژاد انداخت. داوود، نخستین هنرجوی سه‌تار من بود که دوره‌ی ممتاز ساز را به پایان رساند.

امید، پیوسته تمرین می‌کرد و انگیزه‌اش برای یادگیری بسیار بالا بود و او امروز به دریافت گواهی‌نامه‌ی ممتاز ساز سه‌تار نائل گردید.

امید عزیز

در آغاز برای پیگیریت جهت به سرانجام رساندن کاری که آغاز کرده بودی به تو شادباش می‌گویم. تو در زمره‌ی معدود افرادی هستی که کار را به پایان می‌رسانند، به ویژه در امر آموزش که راهی است سخت و طاقت‌فرسا. 

و اینک یادآوری می‌کنم که امروز آغازگر راهی نو برای توست: آموزش و آموزش دادن. معلمان، بسیار بیش‌تر از آن چه در دوران هنرجویی آموخته‌اند در دوره‌ی آموزش دادن می‌آموزند. 

امیدوارم به زودی زود یاد دادن را آغاز کنی  و با عشق از هنرجویانت بیاموزی. موسیقی آنقدر گسترده است که همواره باید به خود یادآوری کنیم که همچنان باید برای دریافت آن بکوشیم.

من همواره از خدا خواسته‌ام که میل یادگیری را از من نگیرد، چرا که آن زمان پایان راه من خواهد بود.

برایت راهی پر از موفقیت آرزو می‌کنم و همواره همراه و کمک حالت در ادامه‌ی این پویش خواهم بود.

نیما فریدونی 

۱ مرداد ۱۳۹۸ خورشیدی

تهران

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۸

هنرجوی گرامی سرکار خانم امید غفاری

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ممتاز رشته‌ی  سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: عالی
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ده قطعه‌های ۱ تا ۴ حسین علیزاده و …

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی
نیما فریدونی
گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی عالی امید غفاری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی
گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه امید غفاری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

ضربی بیات ترک جشن پایان‌دوره‌ی ممتاز سه‌تار امید غفاری هنرجوی نیما فریدونی راد نکویی تمبک