نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس دف

کلاس دف

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش دف همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس تمبک

کلاس تمبک

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش تمبک همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس ارگ و کیبورد

کلاس ارگ و کیبورد

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش ارگ و کیبورد همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس نرم افراز آهنگسازی و صدابرداری موسیقی

کلاس نرم افراز آهنگسازی و صدابرداری موسیقی

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش نرم‌افزار آهنگسازی و صدابرداری موسیقی همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس ویولن

کلاس ویولن

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش ویولن کلاسیک وایرانی و پاپ همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.