نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمدرضا قدرتی هنرجوی تنظیم و آهنگسازی احسان نیک

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمدرضا قدرتی هنرجوی تنظیم و آهنگسازی احسان نیک
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمدرضا قدرتی هنرجوی تنظیم و آهنگسازی احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۱

هنرجوی گرامی جناب آقای احمدرضا قدرتی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  آهنگسازی و تنظیم  تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

تسلط کافی بر روی برنامه‌ی Cubase

استفاده از ابزارهای V.S.T و پلاگین‌ها برای تنظیم

انجام دادن سبک‌های مختلف موسیقی و ساختن ریتم‌های موسیقی و تمپو مشخص شده هر سبک

تسلط کافی بر خروجی و تشکیل پروژه و Export های برنامه Cubase

در کل به میزان مشخصی با برنامه‌ی Cubase آشنایی داشته و برای ادامه بحث تخصصی‌تر نیاز به ادامه‌ی آموزش دارید.

ایمان ملکیاحسان نیکنیما فریدونی
نوشته شده در 2 دیدگاه

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی محمدسجاد زنگنه هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی محمدسجاد زنگنه هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی محمدسجاد زنگنه هنرجوی سنتورمریم باغبان پیرایش آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۰

هنرجوی گرامی جناب آقای محمدسجاد زنگنه

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  سنتور تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: عالی
نوانس:خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب دوره سنتور فرامرز پایور.شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار.کتاب گلنار پشنگ کامکار

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیمریم باغبان پیرایشنیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ویونا فنائی هنرجوی پیانو احسان نیک

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ویونا فنائی هنرجوی پیانو احسان نیک
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ویونا فنائی هنرجوی پیانو احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۷

هنرجوی گرامی سرکار خانم ویونا فنائی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: –
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره:کتاب بیر،کتاب تارپینیان،۸۵ نوای ماندگار برای پیانو

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیاحسان نیک نیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار آنیتا بخشی طاری هنرجوی فرزین نیازخانی

‎⁨⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار آنیتا بخشی طاری هنرجوی فرزین نیازخانی
‎⁨⁨گواهی‌نامه پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار آنیتا بخشی طاری هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی⁩⁩
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی
گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۶

هنرجوی گرامی جناب آقای احسان‌علی حسن‌زاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: متوسط
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول آموزش سه‌تار جلال ذوالفنون

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی