فالستاى دوم سولئارس اول خوان مارتين با سرعت كم فرزین نیازخانی گیتار

بازدید: 64 فالستاى دوم سولئارس اول خوان مارتين با سرعت كم فرزین نیازخانی گیتار.mp4

امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

بازدید: 75 امشب در سر شوری دارم غزل قربی سه‌تار هنرجوی نیما فریدونی ساکن کانادا

ماه من کنسرت شوشتری تار و آواز محمدرضا لطفی نی حسین عمومی فلورانس ایتالیا

بازدید: 180 ماه من کنسرت شوشتری تار و آواز محمدرضا لطفی نی حسین عمومی فلورانس ایتالیا.mp4

فیلم اجراهای بهداد بابایی سه‌تار

بازدید: 75 سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور سه‌تار بهداد بابایی شور و دشتی با الهام از موسیقی خراسان بهداد بابایی سه‌تار و ایرج بسطامی آواز دستگاه نوا سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دلکش شور و فرود ماهور سه‌تار بهداد بابایی کمانچه اردشیر کامکار […]