نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی اهمیت فواصل موسیقی دستگاهی گفتگوی سحر حبیبی با کوشا میرزایی

بررسی اهمیت فواصل موسیقی دستگاهی گفتگوی سحر حبیبی با کوشا میرزایی

بررسی اهمیت فواصل موسیقی دستگاهی گفتگوی سحر حبیبی با کوشا میرزایی

بررسی اهمیت فواصل موسیقی دستگاهی گفتگوی سحر حبیبی با کوشا میرزایی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

روشن صادقی مدرس گیتار الکتریک سبک هوی متال

روشن صادقی مدرس گیتار الکتریک سبک هوی متال

هماهنگی ثبت نام: ۲۲۳۳۳۴۲۵

روشن صادقی
متولد 13670
کارشناسی موسیقی از آکادمی هنر تهران واحد 40
آهنگساز و نوازنده 10 سال سابقه تدریس موسیقی
از هنر جویان کاوه یغمایی

روشن صادقی خواننده و نوازنده گیتار الکتریک سبک هوی متال

روشن صادقی نوازنده گیتار الکتریک سبک هوی متال