درس ۹۳ تا ۹۹ اتود ۷ آموزش کتاب لویلن جلد ۲ ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


تا بهار دلنشین روح الله خالقی آموزش ویلن گلچین آهنگ ها ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

درس۱۳۹,۱۴۱,چهارمضراب دشتی,چهارمضراب شوشتری,دستور ابتدایی حسین علیزاده,نیما فریدونی,تار

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


درس ۱۰,۱۱,۱۲,بیایید تار و سه تار بنوازیم,دفتر اول,کیوان ساکت,نیما فریدونی,تار

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


مَجُسلی,خجسته,نیشابورک,دستگاه نوا,ردیف میرزاعبدالله,نیما فریدونی,سه تار

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


چهارمضراب افشاری,دستور متوسطه حسین علیزاده,نیما فریدونی,تار

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


چپ تریل,واتریل,چپ واتریل,تکنیک ها,تار و سه تار,نیما فریدونی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


تکنیک های تار


تکنیک های سه تار


گیلکی,غم انگیز,دیلمان,چهارمضراب,آواز دشتی,آموزش کمانچه,ردیف اول ابوالحسن صبا,ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


ریتم سازی ۴ ضربی و تمرینات دست چپ . آموزش دف کتاب شیوه دف نوازی . ایمان ملکی

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


چهارمضراب عشاق بیات اصفهان محمود ذوالفنون . کتاب آموزش سه تار ۲ جلال ذوالفنون . نیما فریدونی سه تار

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان