نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨رعنا علیرضا پیلدره هنرجوی دوره ابتدایی گیتار شاهین پورعابدینی⁩

‎⁨رعنا علیرضا پیلدره هنرجوی دوره ابتدایی گیتار شاهین پورعابدینی⁩

‎⁨رعنا علیرضا پیلدره هنرجوی دوره ابتدایی گیتار شاهین پورعابدینی⁩.mp4

‎⁨رعنا علیرضا پیلدره هنرجوی دوره ابتدایی گیتار شاهین پورعابدینی⁩.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ هنگامه اثری از کوشا میرزایی

آهنگ هنگامه اثری از کوشا میرزایی

آهنگ هنگامه اثری از کوشا میرزایی Hengameh Composer Koosha Mirzaei

آهنگ هنگامه اثری از کوشا میرزایی Hengameh Composer Koosha Mirzaei

آهنگ هنگامه اثری از کوشا میرزایی Hengameh Composer Koosha Mirzaei

HENGAMEH Composer Koosha Mirzaei

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩ تار نیما فریدونی

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩.mp4

‎⁨از خون جوانان وطن محمود صفی‌زاده تنظیم ایمان ملکی⁩.mp4

تقدیم به استاد عزیزمان….
از خون جوانان وطن
با صدای محمود صفی زاده
تکنوازی تار: نیما فریدونی
ویلنسل: کریم قربانی
گیتار: شاهین پورعابدینی
قانون: درساسادات موسوی
تنظیم و ویولن: ایمان ملکی