نت درس ۱۲۲ تک به سه شوشتری دستور ابتدایی حسین علیزاده با حاشیه نگاری نیما فریدونی

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

 


 

نت درس ۱۱۶ ریز تک کمان و کمان ریز افشاری دستور ابتدایی حسین علیزاده با حاشیه نگاری نیما فریدونی

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

 


 

نت درس زنگ شتر راست پنجگاه دستور ابتدایی حسین علیزاده با حاشیه نگاری نیما فریدونی

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان

 


نت آهنگ رومبا گرید ۳ کتاب ۴۲ قطعه خوان مارتین

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


نت آهنگ رومبا گرید ۳ کتاب ۴۲ قطعه خوان مارتین[zarinpalpaiddownloads id=”99″]


نت آهنگ رومبا گرید ۳ کتاب ۴۲ قطعه خوان مارتین


نت و شعر آهنگ چهره به چهره . تصنیف قدیمی . دستگاه نوا

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو
در پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو
مهر تو را دل حزین بافته با قماش جان
رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو
ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو
مطرب خوش نوای را تازه به تازه گو بگو
می رود از فراق تو آب رخ از دو دیده ام
دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو


آهنگ بازخوانی شده در آلبوم چهره به چهره شجریان

دانلود رایگان نت آهنگ رنگ افشاری ساخته ی نیما فریدونی

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


دانلود رایگان نت آهنگ داد و بیداد ساخته ی نیما فریدونی

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


دانلود رایگان نت آهنگ چهارمضراب دشتی  ساخته ی نیما فریدونی

۰

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


دانلود رایگان نت آهنگ بزران ساخته ی نیما فریدونی

۱+

  • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


error: Content is protected !!