نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ‌های محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز

آهنگ‌های محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز
آهنگ شب  چهارشنبه سوری با صدای محمدرضا عیوق Mohammad Reza Ayough

آهنگ شب  چهارشنبه سوری با صدای محمدرضا عیوق Mohammad Reza Ayough

آهنگ شب  چهارشنبه سوری با صدای محمدرضا عیوق Mohammad Reza Ayough


بیلمم ، محمدرضا عیوق، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

بیلمم ، محمدرضا عیوق، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

بیلمم ، محمدرضا عیوق، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


آهنگ هایدی سویله با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، اردیبهشت1394 Mohammad Reza Ayough

آهنگ هایدی سویله با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، اردیبهشت1394 Mohammad Reza Ayough

آهنگ هایدی سویله با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، اردیبهشت1394 Mohammad Reza Ayough


آهنگ دل دیوانه باصدای محمدرضا عیوق Mohammad Reza Ayough

آهنگ دل دیوانه باصدای محمدرضا عیوق Mohammad Reza Ayough

آهنگ دل دیوانه باصدای محمدرضا عیوق Mohammad Reza Ayough


آهنگ مهتاب با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، فروردین 1394 Mohammad Reza Ayough

آهنگ مهتاب با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، فروردین 1394 Mohammad Reza Ayough

آهنگ مهتاب با صدای محمدرضا عیوق، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز، فروردین 1394 Mohammad Reza Ayough


هایدی سویله ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

هایدی سویله ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

هایدی سویله ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


وای وای ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

وای وای ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

وای وای ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


حضرت آدم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

حضرت آدم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

حضرت آدم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


پرواز بدون پرواز ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

پرواز بدون پرواز ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

پرواز بدون پرواز ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD


بهت نگفتم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

بهت نگفتم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

بهت نگفتم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


سنده گولماز ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

سنده گولماز ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

سنده گولماز ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


آهنگ آرزوها محمد نوری با صدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی دی ماه 1393 Mohammad Reza Ayough

آهنگ آرزوها محمد نوری با صدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی دی ماه 1393 Mohammad Reza Ayough

آهنگ آرزوها محمد نوری با صدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی دی ماه 1393 Mohammad Reza Ayough


مهتاب ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

مهتاب ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

مهتاب ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


آهنگ مارال با صدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ مارال با صدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ مارال با صدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough


آهنگ آذری گیردیم | باصدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ آذری گیردیم | باصدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ آذری گیردیم | باصدای محمد رضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough


آهنگ سنده گالماز با صدای محمدرضا عیوق ، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز ، اردیبهشت 1394 Mohammad Reza Ayough

آهنگ سنده گالماز با صدای محمدرضا عیوق ، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز ، اردیبهشت 1394 Mohammad Reza Ayough

آهنگ سنده گالماز با صدای محمدرضا عیوق ، تنظیم ایمان ملکی ، استودیو آوای همنواز ، اردیبهشت 1394 Mohammad Reza Ayough


یوم یوم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

یوم یوم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

یوم یوم ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


تنگ غروبه ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

تنگ غروبه ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز

تنگ غروبه ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


آی لاچین ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

آی لاچین ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

آی لاچین ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


لاله لر ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

لاله لر ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز.mp4 HD

لاله لر ، محمدرضا عیوق ، یادها 2 ، تنظیم ایمان ملکی ، میکس و مسترینگ نیما فریدونی ، استودیو آوای همنواز


آهنگ شب چهارشنبه با صدای محمدرضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ شب چهارشنبه با صدای محمدرضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ شب چهارشنبه با صدای محمدرضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough


آهنگ آذری بوداغدا باصدای محمدرضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ آذری بوداغدا باصدای محمدرضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی Mohammad Reza Ayough

آهنگ آذری بوداغدا باصدای محمدرضا عیوق | تنظیم ایمان ملکی | میکس و مسترینگ نیما فریدونی


آهنگ دل غافل ویگن باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز 1393 Mohammad Reza Ayough

آهنگ دل غافل ویگن باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز 1393 Mohammad Reza Ayough

آهنگ دل غافل ویگن باصدای محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز

آهنگ های محمدرضا عیوق تنظیم ایمان ملکی استودیو آوای همنواز

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ آسمان جان خواننده علیرضا صیاد تنظیم و ویولن ایمان ملکی سه‌تار و دیوان نیما فریدونی

آهنگ آسمان جان خواننده علیرضا صیاد تنظیم و ویولن ایمان ملکی سه‌تار و دیوان نیما فریدونی
آهنگ آسمان جان، خواننده : علیرضا صیاد ، تنظیم و ویولن : ایمان ملکی ، سه‌تار و دیوان : نیما فریدونی

آهنگ آسمان جان، خواننده : علیرضا صیاد ، تنظیم و ویولن : ایمان ملکی ، سه‌تار و دیوان : نیما فریدونی


آهنگ آسمان جان خواننده علیرضا صیاد تنظیم و ویولن ایمان ملکی سه‌تار و دیوان نیما فریدونی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سینا کمری تنظیم کننده و آهنگساز موسیقی پاپ استودیو آوای همنواز

سینا کمری تنظیم کننده و آهنگساز موسیقی پاپ استودیو آوای همنواز

جهت سفارش کار و همکاری با ایشان با شماره ۲۲۳۳۳۴۲۵ یا تلگرام ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰ تماس بگیرید.


در زیر نمونه کارهای ایشان را با صدای خود ایشان بشنوید :


نمونه کارهای تنظیم و آهنگسازی پاپ سینا کمری استودیو آوای همنواز.mp4

نمونه کارهای تنظیم و آهنگسازی پاپ سینا کمری استودیو آوای همنواز.mp4

سینا کمری تنظیم کننده و آهنگساز موسیقی پاپ . استودیو آوای همنواز

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی‌پور

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی‌پور
آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی پور و

آهنگ شاه صنم تنظیم ایمان ملکی تار نیما فریدونی بیس بابک ریاحی پور و

گیتار الکتریک : مسعود همایونی
درامز : سامان بهشتی
پیانو و پرکاشن : ایمان ملکی
میکس و مسترینگ : پیمان ملکی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

انتشار آلبوم موسیقی ترانه های جام با صدای عبدالبصیر احمدی و تنظیم حسینعلی مردان‌شاهی از انتشارات آوای همنواز

انتشار آلبوم موسیقی ترانه های جام با صدای عبدالبصیر احمدی و تنظیم حسینعلی مردان‌شاهی از انتشارات آوای همنواز

انتشار آلبوم موسیقی ترانه های جام با صدای عبدالبصیر احمدی و تنظیم حسینعلی مردان شاهی از انتشارات آوای همنواز

آلبوم موسیقی ترانه های جام توسط انتشارات موسیقی آوای همنواز به زودی به بازار موسیقی روانه خواهد شد.