نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس ویولن

کلاس ویولن

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش ویولن کلاسیک وایرانی و پاپ همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس کمانچه

کلاس کمانچه

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش کمانچه همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس ساز قانون

کلاس ساز قانون

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش ساز قانون همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس ویولنسل

کلاس ویولنسل

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش ویولنسل همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کلاس سلفژ

کلاس سلفژ

در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این اساتید در زمینه آموزش سلفژ همکاری دارند:

این کلاس‌ها به دو صورت حضوری و آنلاین تشکیل می‌گردد.