گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی علی مجدم‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 243 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱ هنرجوی گرامی جناب آقای علی مجدم‌زاده بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]