گواهی نامه ی پایان دوره ی ابتدایی ساز تنبک سیده منور برادران قوامی هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 2 بازدید: 0

گواهینامه ی پایان دوره ی ابتدایی تنبک مبینا هدایتی هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 5 بازدید: 0

گواهینامه ی پایان دوره ی ابتدایی پیانو آنیسا ماه پیشانیان آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 5 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) شیوا قدردان آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 28 بازدید: 8