گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی ابتدایی محمدحسن رحیمی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

بازدید: 2 بازدید: 0

گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی ابتدایی عرشیا جلالی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

بازدید: 5 بازدید: 0

گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی گیتار آنیتا بخشی طاری هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی⁩

بازدید: 1 بازدید: 0

گواهی‌نامه پایان‌دوره‌ی ابتدایی تمبک مهیار جعفری هنرجوی ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 5 بازدید: 0

گواهینامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی شایان ایزدی دستجردی هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

بازدید: 3 بازدید: 0

گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی ابتدایی تار آوا منصوری هنرجوی میترا ابراهیمی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 4 بازدید: 0

گواهینامه‌ی پایان دوره‌ی ابتدایی پیانو راشا درخشان‌ پور هنرجوی احسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 2 بازدید: 0