گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی علی مجدم‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 216 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱ هنرجوی گرامی جناب آقای علی مجدم‌زاده بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی داوود حسین‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 65 گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی داوود حسین‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی مازیار جعفری هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 136

گواهینامه‌ کارت صلاحیت تدریس مربی‌گری موسیقی کودک ارف طوبی شیرانی‌زاده

بازدید: 56

گواهی‌نامه پایان‌دوره تار دوره ابتدایی و متوسطه پارسا برومند هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 31

گواهینامه‌ کارت صلاحیت تدریس مربی‌گری موسیقی کودک ارف علی شربتی

بازدید: 33