گواهینامه های پایان دوره ی هنرجویان آموزشگاه موسیقی فریدونی

در این برگه گواهینامه ی فارغ التحصیلان هنرجویان آموزشگاه موسیقی فریدونی از دوره های ابتدایی ، متوسطه ، عالی و ممتاز به مرور قرار خواهد گرفت :


گواهینامه های ( کارت صلاحیت تدریس ) مربیگری موسیقی کودک ( ارف ) آموزشگاه موسیقی فریدونی

در این برگه گواهینامه ی فارغ التحصیلان کلاسهای مربیگری موسیقی کودک ( ارف ) آموزشگاه موسیقی فریدونی به مرور قرار خواهد گرفت :