گواهینامه های پایان دوره ی هنرجویان آموزشگاه موسیقی فریدونی

۰

در این برگه گواهینامه ی فارغ التحصیلان هنرجویان آموزشگاه موسیقی فریدونی از دوره های ابتدایی ، متوسطه ، عالی و ممتاز به مرور قرار خواهد گرفت :


گواهینامه‌های (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) آموزشگاه موسیقی فریدونی

۰

در این برگه گواهینامه ی فارغ التحصیلان کلاسهای مربیگری موسیقی کودک ( ارف ) آموزشگاه موسیقی فریدونی به مرور قرار خواهد گرفت :