گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 12 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۳ هنرجوی گرامی جناب آقای اسماعیل خلیلی‌راد بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح […]