گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه هلیا عبدالملکی هنرجوی ویولن ایمان ملکی

بازدید: 61 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۰ هنرجوی گرامی سرکار خانم هلیا عبدالملکی بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه رشته‌ی ویولن تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی هلیا سجادی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

بازدید: 87 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۹ هنرجوی گرامی سرکار خانم هلیا سجادی بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  گیتار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احمدرضا قدرتی هنرجوی تنظیم و آهنگسازی احسان نیک

بازدید: 81 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۱ هنرجوی گرامی جناب آقای احمدرضا قدرتی بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  آهنگسازی و تنظیم  تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی محمدسجاد زنگنه هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

بازدید: 80 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۰ هنرجوی گرامی جناب آقای محمدسجاد زنگنه بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  سنتور تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی ویونا فنائی هنرجوی پیانو احسان نیک

بازدید: 80 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۷ هنرجوی گرامی سرکار خانم ویونا فنائی بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی  پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی احسان‌علی حسن‌زاده هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 85 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۶ هنرجوی گرامی جناب آقای احسان‌علی حسن‌زاده بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی ابتدایی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه حسین مردانی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

بازدید: 84 گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه حسین مردانی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۵ هنرجوی گرامی جناب آقای حسین مردانی بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این […]

گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی اسماعیل خلیلی‌راد هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 96 به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۳ هنرجوی گرامی جناب آقای اسماعیل خلیلی‌راد بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح […]