گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه‌ی داوود حسین‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 16 بازدید: 2

گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی ابتدایی مازیار جعفری هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 11 بازدید: 2

گواهی‌نامه کارت صلاحیت تدریس مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) طوبی شیرانی‌زاده آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 6 بازدید: 2

گواهی‌نامه پایان‌دوره تار دوره ابتدایی و متوسطه پارسا برومند هنرجوی تار نیما فریدونی

بازدید: 7 بازدید: 0

گواهینامه پایان‌دوره ابتدایی گیتار نازنین زهرا شیاسی هنرجوی فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

بازدید: 3 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) علی شربتی آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 5 بازدید: 1

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) مهشید کلانتری آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 7 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سامان فضل وزیری آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 11 بازدید: 1

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) سامره اشرفی‌پور آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 6 بازدید: 0

گواهینامه‌ (کارت صلاحیت تدریس) مربی‌گری موسیقی کودک (ارف) بهناز صادقی خاور آموزشگاه موسیقی فریدونی‎⁨

بازدید: 6 بازدید: 1