فیلم اجراهای بهداد بابایی سه‌تار

بازدید: 75 سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور سه‌تار بهداد بابایی شور و دشتی با الهام از موسیقی خراسان بهداد بابایی سه‌تار و ایرج بسطامی آواز دستگاه نوا سه‌تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دلکش شور و فرود ماهور سه‌تار بهداد بابایی کمانچه اردشیر کامکار […]

رنگ قهر و آشتی درویش‌خان ماهور مازیار فرزان هنرجوی غیرحضوری تار نیما فریدونی وین اتریش

بازدید: 87 فیلم اجرای رنگ قهر و آشتی درویش‌خان ماهور موسی معروفی مازیار فرزان هنرجوی غیرحضوری تار نیما فریدونی وین اتریش

مسم مسم شهلا کریم (کُرد عراق) هنرجوی تار اسکایپی نیما فریدونی کانادا

بازدید: 43 فیلم اجرای مسم مسم شهلا کریم (کُرد عراق) هنرجوی تار اسکایپی نیما فریدونی کانادا

آهنگ شب عاشقان ساز و آواز چهارگاه تار پیمان علیرضا آقابابایی آواز علی قدیری

بازدید: 88 آهنگ شب عاشقان ساز و آواز چهارگاه تار پیمان ک علیرضا آقابابایی آواز علی قدیری

هم‌نوازی دف احسان قدمی و ضرب محمد اسماعیلی تالار وحدت مراسم بزرگداشت استاد محمد اسماعیلی

بازدید: 195 فیلم اجرای هم‌نوازی دف احسان قدمی و ضرب استاد محمد اسماعیلی تالار وحدت مراسم بزرگداشت استاد محمد اسماعیلی

عقرب زلف کجت عبدالهادی توخی هنرجو‌ی غیرحضوری سه‌تار نیما فریدونی هرات افغانستان

بازدید: 63 فیلم اجرای عقرب زلف کجت عبدالهادی توخی هنرجو‌ی غیرحضوری سه‌تار نیما فریدونی هرات افغانستان

سلطان قلب‌ها عبدالهادی توخی هنرجو‌ی غیرحضوری سه‌تار نیما فریدونی هرات افغانستان

بازدید: 55 فیلم اجرای سلطان قلب‌ها عبدالهادی توخی هنرجو‌ی غیرحضوری سه‌تار نیما فریدونی هرات افغانستان