نت رنگ کوراوغلی ماهور

نت رنگ کوراوغلی ماهور

نت رنگ کوراوغلی
این نت در دستگاه ماهور دو تهیه شده‌است.


رنگ کوراوغلی ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار

رنگ کوراوغلی ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار

کتاب باغ نظر آثار فرامرز پایور برای تار و سه‌تار مهرداد دلنوازی

کتاب باغ نظر آثار فرامرز پایور برای تار و سه‌تار مهرداد دلنوازی

کتاب باغ نظر مهرداد دلنوازی نشر افکار
بخش اول
مجموعه پیش درآمد ورنگ راست کوک
پیش درآمد شور
رنگ شور
پیش درآمد ابوعطا
رنگ ابوعطا
پیش درآمد بیات ترک
رنگ بیات ترک
پیش درآمد افشاری
رنگ افشاری
پیش درآمد دشتی
رنگ دشتی
پیش درآمد همایون
رنگ همایون
پیش درآمد اصفهان
رنگ اصفهان
پیش درآمد چهارگاه
رنگ چهارگاه
پیش درآمد ماهور
رنگ ماهور
پیش درآمد نوا
رنگ نوا
بخش دوم
م مجموعه پیش درآمد رنگ چپ کوک
پیش درآمد شور
رنگ شور
پیش درآمد ابوعطا
رنگ ابوعطا
پیش درآمد افشاری
رنگ افشاری
رنگ دشتی
پیش درآمد دشتی
پیش درآمد نوا
رنگ نوا
پیش درآمد بیات ترک
رنگ بیات ترک
درآمد
سه گاه
رنگ همایون
پیش درآمد اصفهان
رنگ اصفهان
پیش درآمد چهارگاه
رنگ چهارگاه
پیش درآمد ماهور
رنگ ماهور
بخش سوم
مجموعه موسیقی مجلسی مقدمات
مقدمه سه گاه
پالیزبان سه گاه
مقدمه مخالف سه گاه
کرشمه شور
مقدمه اوج شور
نغمه و فرود
مقدمه حجاز ابوعطا
فردوس بیات ترک
مهربانی بیات ترک
شهابی یا امیری بیات ترک
مقدمه شکسته
مقدمه قرایی افشاری
پرند دشتی
مقدمه عشاق دشتی
فرپرک دشتی
مقدمه شور
مقدمه بیداد همایون
ضربی بیداد همایون
لیلی و مجنون بختیاری همایون
مقدمه عشاق اصفهان
مقدمه شوشتر همایون
فاخته چهارگاه
پیش زنگوله و زنگوله چهارگاه
ترانه ماهور
مقدمه دلکش ماهور
رنگ کوراوغلی راست کوک
چهار مضراب ماهور
خوارزمی
چهارمضراب سه گاه
چهار مضراب مخالف سه گاه
حسینی
چهارمضراب عشاق
مقدمه همایون
راز و نیاز راست کوک
راز و نیاز چپ کوک
مؤلفان: مهرداد دلنوازی، فرامرز پایور
ناشر: نشر افکار
زبان: فارسیرده‌بندی دیویی: 789.72سال چاپ: 1393نوبت چاپ: 2تیراژ: 550 نسخه تعداد صفحات: 192قطع و نوع جلد: رحلی (شومیز)
شابک: 9789642280063

فیلم‌های کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

فیلم‌های کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

در این محصول ویدیوهای زیر را دانلود خواهید کرد:
کتاب آموزش سه تار3،جلال ذوالفنون،چهارمضراب مخالف پرمضراب،15،آموزش سه تار نیما فریدونی،خرداد 95.mp4
رنگ سه‌گاه علی‌اکبر شهنازی کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
‎⁨مرادخانی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
درآمد سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
پیش‌زنگوله سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
کرشمه سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
زنگوله سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
مویه سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
بسته‌نگار سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
حصار سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
زابل سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
شمع و پروانه همایون خرم کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
مخالف سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨آواز مخالف سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨من از روز ازل مرتضی محجوبی سه‌گاه لاکرن نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مثنوی سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨کرشمه چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد چهارگاه جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد اول چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨درآمد دوم چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨بسته‌نگار چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌زنگوله و زنگوله چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨زابل چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨زنگ شتر چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مویه چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نغمه چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨از دلم بی‌خبری قدیمی چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨حصار چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رجز چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مثنوی چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مخالف چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مغلوب نغمه حزین چهارگاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ چهارگاه دو رکن‌الدین مختاری نیما فریدونی سه‌تار ⁩.mp4
‎⁨رنگ ناز علینقی وزیری چهارگاه دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
دخترک ژولیده علینقی وزیری چهارگاه دو سرعت ۱۲۰ نیما فریدونی سه‌تار
‎⁨گشایش و مجلس‌افروز ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ کوراوغلی ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨پیش‌درآمد ماهور دو آقا حسینقلی نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨دلکش ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب دلکش کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨دوبیتی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ز من نگارم غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨شکسته ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨فرود دلکش کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نیشابورک ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨راک کشمیر ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨راک هندی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨صفیر راک ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨ضربی راک ماهور دو غلامحسین درویش‌خان نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨طوسی ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨عراق ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨مشکل‌پسنده علی‌اکبر شیدا ماهور دو نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨نیریز ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨چهارمضراب ماهور ابوالحسن صبا کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ حربی کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ شلخو کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
‎⁨رنگ یک‌چوبه ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار⁩.mp4
پیش‌درآمد سه‌گاه غلامحسین درویش‌خان کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار
کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون چهارمضراب مخالف پرمضراب آموزش سه‌تار نیما فریدونی
رنگ سه‌گاه علی‌اکبر شهنازی کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار.mp4
ساقی‌نامه ماهور کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار


پیش‌زنگوله سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار

پیش‌زنگوله سه‌گاه کتاب سوم آموزش جلال ذوالفنون نیما فریدونی سه‌تار