نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه فاطمه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانواحسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۸

هنرجوی گرامی سرکار خانم فاطمه اسماعیلی مطلق

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: عالی
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته:  عالی
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: تارپینیان،قطعات کلاسیک مشهور پیانو،هانون۱

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیاحسان نیکنیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید