عاشق شدم احسان نیک پیانو ایمان ملکی ویولن نیما فریدونی تار

عاشق شدم احسان نیک پیانو ایمان ملکی ویولن نیما فریدونی تار عاشق شدم احسان نیک پیانو ایمان ملکی ویولن نیما فریدونی تار عاشق شدم من خواننده: عهدیه آهنگساز: انوشیروان روحانی ترانه‌سرا: شهیار قنبری عاشق شدم من در زندگانیبر جان زد آتشعشق نهانییک سو غم اویک سو دل مندر تار موییدر این میانه دل میکشاند ما … ادامه خواندن عاشق شدم احسان نیک پیانو ایمان ملکی ویولن نیما فریدونی تار