نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار

رنگ ماهور غلامحسین درویش‌خان امیرعباس صفری سه‌تار.mp4

دیدگاهتان را بنویسید