نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار

هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار


هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار.mp4

هم‌پرواز، دل‌نواخته‌ای در دشتی نیما فریدونی سه‌تار

دیدگاهتان را بنویسید