گواهی‌‌نامه‌ی پایان‌دوره‌ی متوسطه حسین مردانی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱۵

هنرجوی گرامی جناب آقای حسین مردانی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی سه‌تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: عالی
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: خوب
دشیفر: متوسطتوانایی کوک ساز: عالیسونوریته: خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: ردیف میرزا عبدالله و ردیف آوازی عبدالله دوامی

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.