نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ویولن آواز شوشتری فرشید فرهمند

بداهه‌نوازی ویولن آواز شوشتری فرشید فرهمند
بداهه‌نوازی ویولن آواز شوشتری فرشید فرهمند.mp4

بداهه‌نوازی ویولن آواز شوشتری فرشید فرهمند.mp4

دیدگاهتان را بنویسید