نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

تار: امیرعباس صفری

تمبک: محمد انوری شاد

دستگاه: سه‌گاه

رنگ سه‌گاه شادباش نوروزی ۹۸ تار امیرعباس صفری تمبک محمد انوری شاد

دیدگاهتان را بنویسید