بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن.mp4

بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن.mp4

فیلم اجرای بداهه‌نوازی دستگاه نوا فرشید فرهمند ویولن

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.