نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

محمدحسن رحيمى فاراون از جيپسى كينگز هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

محمدحسن رحيمى فاراون از جيپسى كينگز هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

فیلم اجرای محمدحسن رحيمى فاراون از جيپسى كينگز هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

محمدحسن رحيمى فاراون از جيپسى كينگز هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.MOV

دیدگاهتان را بنویسید