سخنان فرهنگ شریف در مورد موسیقی و اطلاق واژه‌ی استاد

سخنان فرهنگ شریف در مورد موسیقی و اطلاق واژه‌ی استاد

فیلم سخنان فرهنگ شریف در مورد موسیقی و اطلاق واژه‌ی استاد

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.