بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

منتشر شده توسط مدیر

مدیر آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.