نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آهنگ شب عاشقان ساز و آواز چهارگاه تار پیمان علیرضا آقابابایی آواز علی قدیری

آهنگ شب عاشقان ساز و آواز چهارگاه تار پیمان علیرضا آقابابایی آواز علی قدیری

شب عاشقان ساز و آواز چهارگاه تار پیمان ک علیرضا آقابابایی آواز علی قدیری.mp4

دیدگاهتان را بنویسید