نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بوی پاییز دونوازی چهارمضراب اصفهان ملودی و سه‌تار محمدجواد مدواری تنظیم و سه‌تار کوشا میرزایی

بوی پاییز دونوازی چهارمضراب اصفهان ملودی و سه‌تار محمدجواد مدواری تنظیم و سه‌تار کوشا میرزایی

چهارمضراب اصفهان ملودی و سه‌تار محمد جواد مدواری تنظیم و سه‌تار کوشا میرزایی

دیدگاهتان را بنویسید