نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

محمدرضا انارکی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

محمدرضا انارکی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی

اگه به تو نمی‌رسم محمدرضا انارکی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

محمدرضا انارکی هنرجوی گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

محمدرضا انارکی Gipsy kings Laylo هنرجوی گیتیازخانی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید