فیلم اجرای مصطفی رحیمی جان مریم هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

  • NM 

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

مصطفی رحیمی جان مریم هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید