فیلم اجرای مصطفی رحیمی جان مریم هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی

این اجرا در کنسرت کلاسی خانم مریم پیرایش باغبان در مرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

مصطفی رحیمی جان مریم هنرجوی سنتور مریم پیرایش باغبان آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.