نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

Midnight Walts ویولن شایان دانش‌پور هنرجوی ویولن ایمان ملکی

Midnight Walts ویولن شایان دانش‌پور هنرجوی ویولن ایمان ملکی

در این ویدئو ایمان ملکی شایان دانش‌پور را با پیانو هم‌راهی می‌کند.


Midnight Walts ویولن شایان دانش‌پور هنرجوی ویولن ایمان ملکی آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4

دیدگاهتان را بنویسید