نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فیلم‌های اجرای هنرجویان گیتار پرشا مطبوع صالح

فیلم‌های اجرای هنرجویان گیتار پرشا مطبوع صالح

دانیال ذوالفقاری – هنرجوی گیتار پرشا صالح-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

نادر امینی و پرشا صالح-هنرآموزان آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1387

میلاد آقاسی هنرجوی گیتار پرشا صالح – آموزشگاه موسیقی فریدونی – 1387

افشین از هنرجویان پرشا صالح-آموزشگاه موسیقی فریدونی -1387

پرشا صالح- نوازنده و مدرس گیتار – آموزشگاه موسیقی فریدونی- 1387

دانیال ذوالفقاری هنرجوی گیتار پرشا صالح-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

شادی بیدهندی هنرجوی گیتار پرشا صالح 1-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

شادی بیدهندی هنرجوی گیتار پرشا صالح-آموزشگاه موسیقی فریدونی-1387

دیدگاهتان را بنویسید